Sveriges tvestjärtar

The Earwigs of Sweden


Lista över permanent i Sverige levande tvestjärtar


Author: Dietmar Borisch

Tvestjärtar - Dermaptera, som de vetenskapligt heter - är allmänt kända djur. Trots allt är deras biologi dåligt undersökt. Intresserade amatörer eller yrkesentomologer som regelbundet befattar sig med denna insektsgrupp, är snarast sällan, att finna. Helt annorlunda förhåller det sig med andra insektsgrupper som fjärilar, skalbaggar och trollsländor.

Det är därför förvånandsvärt, ty tvestjärtar förfogar över interessanta egenskaper. Framförallt, hos insekter mycket sällsynt, är deras omtanke om avkomman. Tvestjärtars ägg- och yngelvård - troligen hos alla arter - är ett sätt, som gör dessa djur mera sympatiska. När moderdjuret sedan dör, tjänar hon även som föda åt ungarna tills de klarar sig själva.

Två av Sveriges fyra arter har flygvingar men endast en art, liten tvestjärt, har anträffats flygande, denna kan även anträffas när den flyger mot ljus, medan den vanliga tvestjärten inte har anträffats flygande. Deras flygvingar ser ut som en solfjäder och är komplicerad ihopvecklad under täckvingen. Här har amatörer något att bidraga och observera den vanliga tvestjärten vid flygning. De andra två arter, busktvestjärten har endast täckvingar och skogstvestjärten inga vingar alls och kan därigenom förväxlas med larver (nymfer) av andra arter när man inte är specialist. Bakkroppsspröten, heter på latin "cerci", hos hannar mest utbildat som en nyptång, invändigt ofta försedd med taggar, medan honans är mera rak och koniskt med krökt spets. Cercin används som hjälp, att veckla ihop vingarna eller hos hannar vid parning, men även som försvar.

De få i Sverige förekommande arterna är lätt att identifiera, genom att titta på ett detaljerikt foto av varje art . Endast två övriga arter kan förekomma, som är tillfälligt införda. Där främst den i Danmark förekommande sandtvestjärten möjligen kan finnas vid kusten i Skåne. Den är mycket större en vår vanliga tvestjärt och därtill tvåfärgad brun och gul. I Europa förekomer drygt 83 (Fauna Europaea) och i hela världen lever idag ca. 2200 kända arter. De största tvestjärtarna förekommer på Nya Zeeland, och kan uppnå en längd på 6 cm.

Namnet "tvestjärt" i Sverige och "saksedyr" i Norge, hänvisar till ändbihangen, även så på spanska, italienska och portugisiska men däremot avviker namnen i andra länder. I Tyskland heter de "Ohrwurm", i England "earwig" och i Danmark "ørontvist". Likaledes ingår örat i namnen på franska och ryska. (Flera namn i olika språk i Datenbank: "Vernacular, Native or Common Names")

Tillkomst av namnen med ordet öron, har säkert tillkommit sedan lång tid tillbaka. Möjligen har i gamla tider en luffare övernattat ute under ett träd eller en bonde tagit en tupplur på fälten. Många är allätare eller äter späda blomblad. När natten går till ända söker de sig till mörka platser under stenar (rent tillfälligt in i morgontidningen i brevlådan). De föredrar trånga utrymmen och älskar även att ha ryggkontakt. Så vill man fånga dem, så duger wellpapp utmärkt.

Trots all skrock som är förbunden med deras namn, så är alla tvestjärtar mycket renliga djur och därutöver nyttiga, medan de förtär bladlöss.


Svenska eller danska tvestjärtfaunor

Ander K. 1945: Catalogus Insectorum Sueciae. V Orthoptera. Opuskula Entomologica 10:127-137.

Aurivillius c. 1918: Rätvingar, Orthoptera. svensk Insektfauna 2 Entomol. Förening i Stockholm.

Holst K.T.H. 1970: Kakerlakker, græshopper og ørentviste. XXVII. Danmarks Fauna 79. G E C Gads Forlag, Köpenhamn.

Proschwitz T. von 1983: Svenska tvestjärtar-något om utbredning och biologi. Ent. Tidskr. 104: 49-52.

Further information on the Swedish earwig fauna is available in the data bases and in the link list.


To retrieve all distribution records for Sweden click here ...

Arter

© Copyright 2004-2015, Fabian Haas. Use of this web site and information available from it is subject to our Legal Notice and Disclaimer and Impressum
Web site designed and authored by Fabian Haas 07.09.2015

Labiduridae

Systematik Beskrivning och information
Labiduridae: Labidurinae ... till avbildningar
Labidura riparia (Pallas, 1773) Sandtvestjärt
Typiskt lokal: Sibirien -
Some Synonyms:

Apterygida huseini Rehn, 1901

Forficesila affinis Guérin-Méneville, 1836

Forficesila gigantea Burmeister, 1838

Forficesila icterica Audinet-Serville, 1839

Största skandinavisk art 25-30 mm, som inte kan förväxlas. Färgen är variabelt, spröten mörkt färgad. Den har flyg och täckvingar.

Sandtvestjärten är ett rovdjur och lever på andra små leddjur.

Ansiolabididae

Systematik Beskrivning och information
Anisolabididae: Carcinophorinae ... till avbildningar
Euborellia annulipes (Lucas, 1847) Sydlig tvestjärt
Typiskt lokal: Frankrike -
Some Synonyms:

Anisolabis annulipes (Lucas, 1847)

Anisolabis aporonoma Borelli, 1910

Anisolabis fallax Shiraki, 1906

Forficesila annulipes Lucas, 1847

Forficula equestris Gene, 1837

Denna medelstora 15 mm, normal vinglösa arten, har endast nyligen anträffats i ett ex i Hisings Kärra, Bohuslän. troligen tillfälligt insläppt.

Närmast påvisad, i Tyskland, Leipzig.

I Frankrike har även vingade exemplar förekommit.

Spongiphoridae

Systematik Beskrivning och information
Spongiphoridae: Labiinae ... till avbildningar
Labia minor (Linnaeus, 1758) Liten tvestjärt
Typiskt lokal: "Europa" [sic] -
Some Synonyms:

Forficula minor Linnaeus, 1758

Copiscelis minor Fieber, 1853

Forficesila minor Frivaldsky, 1867

Forficula livida Zschach, 1788

Labia minuta Scudder, 1876

Minsta arten, som mäter bara 5-6 mm och kan därigenom inte förväxlas med andra vuxna tvestjärtar. Den har fullt utvecklade flygvingar som den gärna tar i bruk.

Den flyger även mot ljuskällor gatlyktor och anträffas ofta vid dynghögar (kompost).

Forficulidae

Systematics Beskrivning och information
Forficulidae: Forficulinae ... till avbildningar
Apterygida media (Hagenbach, 1822) Busktvestjärt
Typiskt lokal: Schweiz -
Some Synonyms:

Apterygida albipennis (Megerle, 1825)

Apterygida pedestris Westwood, 1840

Forficula media Hagenbach, 1822

Chelidura curta Fischer, 1846

Sphingolabis albipennis Megerle, 1825

Mindre en den förre, ca 10-15 mm. Hela djuret ljusbrun färgad. Den har täckvingar men de endast fjällaktiga flygvingar tittar inte ut under täckvingarna.

Levnatsett som den vanliga tvestjärten, men finns framförallt rund södra kusten i Sverige.

Systematik Beskrivning och information
Forficulidae: Forficulinae Hjärtfottvestjärtar ... till avbildningar
Forficula auricularia Linnaeus, 1758 Vanlig tvestjärt
Typiskt lokal: "Europa" [sic] -
Synonym:

Forficula borealis Leach, 1835

Forficula caucasica Kolenati, 1846

Forficula parallela Fabricius, 1775

Forficula dentata Fabricius, 1775

Vanligaste arten i Sverige och Europa. Som alla känner eller kommit i kontakt med. Medelstor 15-20 mm. Till färgen helt brun. Vingar alltid tillstädes. Flygvingar syns sticka fram under täckvingar. Bakkroppsspröten helt olik a mellan könen. Hannens dels som en nyptång eller avsevärd längre och baktill öppen och invändig med en tagg.

Vanlig tvestjärt är allätare, och gör sig nyttig genom skadedjur bekämpning. I Tyskland hänga man blomkrukor uppochned, halm fyllda i träden. däri samla sig under dagen tvestjärtar och går nattetid ut och leta bladlöss i träden.

Å andra sidan äter den även späda blomblad och gör i så fall skada.

Den vanliga tvestjärten har flygförmåga, men i Sverige har mig veterligen ingen sett den flyga!

Systematik Beskrivning och information
Forficulidae: Anechurinae ... till avbildningar
Chelidura acanthopygia (Géné, 1832) Skogstvestjärt
Typiskt lokal: Italien -
Synonym:

Chelidurella acanthopygia (Géné, 1832)

Denna art är mindre än vanlig tvestjärt, men något större än busktvestjärt, upp till 15 mm lång med tången. Även denna är brun och saknar helt vingar. därigenom är den för amatören svår att skilja från larven av de andra arterna. Hannens tång har invändig ingen tagg och är böjd som en kära.

På hösten kan man finna den ibland i ihop rullade blad.